Cara Rosa
Formularul Voluntarului

Formularul Voluntarului

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea de către voluntar a activităților împreună cu membrii fondatori, fără a obține o contraprestație materială. Activitățile vizate sunt: o Popularizarea activității Asociației Cara Rosa o Desfășurarea de activități de promovare și strângere de fonduri o Colectarea Fișei fiscale 230, o Identificarea de potențiali sponsori pentru proiectele Cara Rosa III. DURATA CONTRACTULUI Art. 3. Durata prezentului contract este de un an de la data semnării. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 4. Drepturile voluntarului a. Dreptul de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale, atât de către conducerea organizaţiei cât şi de angajaţi; b. Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii; c. Dreptul de a avea acces la cât mai multe informaţii despre organizaţia în cadrul căreia urmează să activeze; d. Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor la care urmează să participe; e. Dreptul de a îşi desfăşura activitatea în concordanţă cu preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională; f. Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atît la începutul activităţii cât şi pe parcurs, pentru a beneficia tot timput de cele mai noi informaţii în domeniu; g. Dreptul la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu răbdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale; h. Dreptul la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare derulării activităţii; i. Dreptul de a i se asigura (de către organizaţie) protecţia muncii (în condiţiile legale), în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară; j. Dreptul de a i se elibera de către organizaţie un certificat nominal care să ateste calitatea de voluntar; k. Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute; Art. 5 Obligațiile voluntarului a. Să reprezinte cu demnitate interesele Asociației Cara Rosa. b. Să aibă o ținută morală demnă de principiile promovate de Asociația Cara Rosa. c. Să respecte prevederile legale. d. Să informeze asociația de acțiunile pe care pune în practică în numele Asociației Cara Rosa, precum și de rezultatele acțiunilor respective. Art. 6 Obligațiile Asociației Cara Rosa. a. Să respecte prevederile art. 4 ale prezentului contract. b. Să informeze corect și la timp voluntarul legat de aplicarea normelor DGPR specifice Asociației Cara Rosa. c. Să evidențieze activitatea voluntarului prin mijloacele media folosite de Asociația Cara Rosa: site-ul pagina Facebook, Instagram, materialele de prezentare oficiale, întâlnirile periodice ale asociației.
Facebook
Instagram